L&T Hiilineutraali Jätehuolto

 

Vastuullisuus on tekoja –otimme käyttöön L&T:n Hiilineutraalin jätehuollon!

Meillä Nordqvistillä vastuullisuus tarkoittaa konkreettisia tekoja. Siksi olemme ottaneet 2023 alkaen käyttöön kumppanimme Lassila & Tikanojan Hiilineutraali jätehuolto -palvelun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jätehuollostamme syntyvä hiilijalanjälki mitataan ja päästöt kompensoidaan Gold Standard -sertifioitujen metsityshankkeiden avulla.

Jätehuollon päästöt aiheutuvat pääosin jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä. L&T on tehnyt pitkäjänteistä työtä ja aktiivisia toimenpiteitä kuljetustensa päästöjen vähentämiseksi muun muassa reittien optimoinnilla, taloudellisella ajotavalla sekä siirtymällä vähäpäästöisempään kalustoon. Lisäksi L&T:n omilla kierrätyslaitoksilla käytetään vihreää sähköä, mikä pienentää jätemateriaalien käsittelyn hiilijalanjälkeä.

Kaikkia jätehuollon päästöjä ei kuitenkaan pystytä täysin välttämään, joten jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan Hiilineutraali jätehuolto -palvelun kautta tukemalla sertifioituja metsityshankkeita.