Mitä ovat luomu ja luomutee?

Mitä ovat luomu ja luomutee?

Osa teepakkauksistamme kantaa vihreää Luomu-merkkiä. Oletko tullut ajatelleeksi, mitä se merkitsee? Monia tuotteita voidaan sanoa luonnonmukaisiksi, mutta Luomu-sertifikaatti myönnetään vain niille tuotteille, joiden sisältö vastaa EU:n luomutuotannon tarkkoihin ehtoihin. Näin Luomu-merkintä takaa yhtenäisen laadun.

Kokosimme tietoa luomusta, Luomu-merkinnästä ja luomuteestä. Tervetuloa tutustumaan luomun maailmaan!

LuomuFairtrade

MITÄ TAPAHTUU LUOMUTUOTANNOSSA?

Sanalla luomu tarkoitetaan kaikkea viljelyä, jota tehdään ilman torjunta-aineita ja kemiallisia lannoitteita. Kaikki kasvien kasvatukseen tarvittavat toimenpiteet tehdään luonnollisuutta kunnioittaen ja ympäristöstä huolehtien.  Kemikaalien välttäminen pitää huolta maan kunnosta, tarjoaa entistä paremmat olosuhteet viljelijöille sekä tietenkin tarjoa tuotteen syöjille - teen tapauksessa juojille - ihanan makuelämyksen. 

Luomutuotannossa painoarvoa ei anneta mahdollisimman nopealle tai suurelle kasvulle. Sen sijaan arvostetaan mahdollisimman luonnollista kasvua. Luomutuotanto on saanut viljelijät kiinnittämään huomiota paikallisiin sääolosuhteisiin ja maa-ainekseen. Viljelytavan tulee sopia mahdollisimman hyvin ympäristöön, jotta kasvit voivat kasvaa luontaisen kasvuprosessin mukaan. Samanlainen kasvatustapa ei siis sovi kaikkiin paikkoihin, vaikka se olisi kuinka luonnonmukainen. 

Ympäröivän luonnon lisäksi luomutuotantoon houkutellaan mukaan paikallista eläinkuntaa. Leppäkertut, mehiläiset ja monet muut hyönteiset edesauttavat luonnollisella toiminnallaan myös kasvien kasvatusta. Ne häätävät tuholaisia ja voivat suojella kasveja homeen muodostumiselta.

Vaikka tuotteen raaka-aineet olisi kasvatettu luonnollisesti ja luomun periaatteita noudattaen, se ei vielä automaattisesti varmista Luomu-merkinnän saamista. Kasvatusvaiheen jälkeen huomioidaan myös tuotteen valmistus. Tuotteet tulee valmistaa ilman tarpeettomia lisäaineita, kuten vaikkapa väri- ja makeutusaineita. Siksi myös Nordqvistin Luonnon teestä on karsittu pois kaikki ylimääräinen ja jäljelle on jäänyt vain luonnollinen, hurmaava maku.

LUOMU VAIKUTTAA YMPÄRISTÖÖN

Luomuviljelty ruoka on hurmannut monet kuluttajat, mutta luomulla on merkitystä laajemmassakin mittakaavassa. Luomuviljelyyn käytetty maa kierrättää raaka-aineita, on lempeämpi pinta- ja pohjavesistöille sekä sitoo hiiltä paremmin kuin tavalliseen viljelyyn käytetty maa.

Luomutuotteet kasvatetaan maassa, jonka ravinteista huolehditaan luonnollisesti. Maan lannoitteita ei tuoteta teollisesti, vaan elintarvikkeiden tuotannosta syntyneitä aineksia hyödyntäen. Näin säästetään louhittavia, uusiutumattomia luonnonvaroja ja hyödynnetään muuten tarpeetonta ainesta.

Maataloudessa on toisinaan ongelmana, että ravinteita kulkeutuu pellolta läheisiin vesistöihin. Silloin pinta- ja pohjavedet saattavat reagoida muutoksiin. Yksi lopputulos on alueen vesistön rehevöityminen. Luomutuotannossa maan mururakenne pidetään suotuisana. Silloin maa pitää vahvemmin kiinni ravinteistaan ja suojelee samalla ympäröiviä vesistöjä.

Ilmastonmuutosta käsiteltäessä puhutaan paljon hiilen sitomisesta ja maapallon hiilinieliusta. Metsät sitovat hiiltä itseensä ja hidastavat näin ilmaston lämpenemistä. Luomuviljelyyn tarkoitetut maat sitovat hiiltä paremmin kuin tavalliset viljelymaat ja edistävät näin maapallon ja sen asukkaiden hyvinvointia. 

NORDQVISTIN LUOMUTEET 

Luomutee kasvatetaan ja valmistetaan luomun standardien mukaisesti. Olemme sitoutuneet Luomu-merkin arvoihin ja koemme etuoikeudeksemme tarjota herkullista, luomusti valmistettua teetä.

Teemaut valitaan huolellisesti ja mukaan huolitaan vain tärkeimmät, puhtaat raaka-aineet. Uudessa Luonnon Tee -sarjassa kaikki ylimääräinen on jätetty pois niin, että jäljelle jää vain upea, täyteläinen maku. 

Jatkamme luomun periaatteiden kunnioittamista myös tuotteen pakkauksissa. Luonnon Tee -sarjan pakkausmateriaalit ovat osa osalta kierrätettävissä, joten mikään ei mene hukkaan. 

 Luonnon teesarja